BEDRIJFSVAKANTIE: Beste klanten, onze werknemers en machines verdienen een beetje vrije tijd na een jaar werken. Van 13 juli tot 26 juli 2024 houden we vakantie. Je kunt natuurlijk wel je bestellingen versturen. Op maandag 29 juli 2024 zullen we, uitgerust en wel, uw order verwerken. GRUND wenst je een heerlijke zomer.

Schadeformulier

(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u binnen de wettelijke termijn een claim wilt indienen. Het formulier moet worden afgedrukt, ondertekend en gescand naar het onderstaande e-mailadres worden gestuurd, of worden bijgesloten in het pakket met de geretourneerde goederen. Verstuur de geretourneerde goederen naar het adres - GRUND a.s., Mladé Buky 382, 54223 Mladé Buky)

 

Verkoper:

Internetwinkel:           https://www.GrundHome.nl

Bedrijf:                            GRUND a. s.

Hoofdkantoor:             Kalná Voda 5

Adres voor het indienen van een klacht:    Kalná Voda 5

Nummer:                        25263366

TITEL:                               EN25263366

E-mailadres:                  info@grundhome.nl

Telefoonnummer:     +31 653 775 204

 

 

Consument:

Mijn naam:    

Mijn adres:                     

Mijn telefoon en e-mail:       

 

Opheffing recht van ondeugdelijke nakoming (vordering)

Goedendag,

Op Dag (*) heb ik een bestelling gedaan in uw winkel (*) (zie hieronder voor bestelspecificatie). Het product dat ik heb gekocht heeft echter de volgende gebreken (*beschrijf hier het gebrek in detail) Ik verzoek om de klacht op de volgende manier af te handelen:(*beschrijf hier in detail de gevraagde manier van afhandeling ; bijvoorbeeld - "aangezien dit een repareerbaar gebrek is, verzoek ik dat het product uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen wordt gerepareerd). Ik vraag u ook om een schriftelijke bevestiging van de claim af te geven, waarin staat wanneer ik het recht heb uitgeoefend, wat de inhoud van de claim is, samen met mijn verzoek om reparatie/vervanging, en vervolgens een bevestiging van de datum en methode van afhandeling van de claim, inclusief een bevestiging van de reparatie en de duur ervan (als het een reparatie is en geen vervanging).

  1. datum van bestelling (*)/datum ontvangst (*)
  2. Ordernummer:
  3. Het geld voor de bestelling, of zelfs voor de levering, is verzonden op de manier(*)
    en wordt teruggestuurd op de manier (bij bankoverschrijving rekeningnummer meesturen) (*)
  4. Naam consument:
  5. Adres consument:
  6. E-mail:
  7. Telefoon:

(*) Verwijder of vul de gegevens in die niet van toepassing zijn.

Op(vul hier locatie in), Dag (vul hier datum in)

 

                                                                                                                                        (podpis)
______________________________________

     Consumentennaam

 

Lijst van bijlagen:

  1. Factuur voor bestelde goederen Nr. (*)

 

 

 

Algemene instructies voor het indienen van een claim

Als consument bent u verplicht de aankoop van een artikel te bewijzen door een aankoopbewijs of een ander voldoende geloofwaardig middel over te leggen.

Als consument kunt u geen rechten doen gelden op gebreken die u zelf hebt veroorzaakt of waarvan u op de hoogte was ten tijde van de aankoop. Hetzelfde geldt voor gebreken waarvoor wij, als verkoper en consument, met u zijn overeengekomen om de prijs te verlagen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor normale slijtage.

Claims moeten binnen een periode van maximaal 24 maanden worden ingediend. Claims moeten onverwijld worden ingediend om te voorkomen dat het defect zich uitbreidt en de claim wordt afgewezen. Door het defect vroeg na de ontdekking ervan te melden, kunt u zorgen voor een vlotte afhandeling van de claim.

Een claim is pas afgehandeld wanneer wij u op de hoogte stellen. Als de wettelijke termijn verstrijkt, wordt dit beschouwd als een wezenlijke contractbreuk en kunt u het contract opzeggen.