GRUND - PV

Projectnaam: Project GRUND - PV

Projectregistratienummer: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021524

Naam van de aanvrager: GRUND a.s. 

Projectbeschrijving, doelstellingen:Het onderwerp van het project is de installatie van een PV-installatie op het terrein van GRUND a.s. in Mladé Buky.

Afneembare matten, keukentapijten, lopers

Projectnaam: GRUND - afwasbare matten, keukentapijten, lopers 

Projectregistratienummer: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025316

Naam van de aanvrager: GRUND a.s. 

Projectomschrijving, Doelstellingen:Het doel van het project is het vervaardigen van wasbare matten, tapijten en lopers. Het project wordt uitgevoerd op het bedrijfsterrein in Kalná Voda, dat deel uitmaakt van de gemeente Mladá Buky. Het project heeft een directe link naar de eigen voltooide R&D.

Innovatievoucher 1.

Projectnaam: GRUND - Innovatievoucher 1. 

Projectregistratienummer: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025936

Naam van de aanvrager: GRUND a.s. 

Projectomschrijving, Doelstellingen: GRUND a.s. streeft naar gedeeltelijke of volledige recycling van badkamerproducten en daarom is het noodzakelijk om het verbruik van materialen uit niet-recyclebare bronnen te minimaliseren. Het doel van de innovatie is om deze materialen te vervangen.

Programma ter ondersteuning van de werkgelegenheid

Projectnaam: Verandering van management bij GRUND

Projectregistratienummer: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009482

Naam van de aanvrager: GRUND a.s. 

Projectomschrijving, Doelstellingen: Het doel van het project is om een verandering te bewerkstelligen in het management van Grund a. s. De verandering zal bestaan uit het invoeren van een leeftijdsmanagementsysteem dat een gedifferentieerde benadering van verschillende leeftijdscategorieën van werknemers ondersteunt en rekening houdt met hun specifieke behoeften.

  

Innovatie - Uitdaging V (innovatieproject)

Projectnaam: GRUND - Digitaal printen

Projectregistratienummer: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015100

Naam van de aanvrager: GRUND a.s.

Datum: november 2018 - december 2021

Subsidiabele uitgaven: maximaal Rs. 65,5 miljoen. CZK

Subsidie: maximaal CZK 22,925 miljoen. CZK

Projectbeschrijving, doelstellingen: Het onderwerp van het project is de levering en installatie van nieuwe technologieën.

eu.png

Deelname van GRUND a.s. aan belangrijke handelsbeurzen in 2018 tot 2019

Projectregistratienummer: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007447

Maximale steun:  CZK 3.750k

Tijdstip van tenuitvoerlegging: 2018 en 2019

Onderwerp en doel: GRUND zal in 2018 en 2019 handelsbeurzen bezoeken in de VS, Duitsland en China met financiële steun van Operationeel programma Ondernemen en Innovatie voor Concurrentievermogen, Marketingprogramma. Het doel van het project is om de uitbreiding van het bedrijf naar de grootste markten ter wereld te ondersteunen.

eu.png

Deelname van GRUND a.s. aan belangrijke handelsbeurzen in 2016 tot 2018

Projectregistratienummer: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000226

Maximale steun:  CZK 4.125k

Tijdstip van tenuitvoerlegging: 2016 tot 2018

Doel en doelstelling: GRUND zal in 2016 tot 2018 handelsbeurzen bezoeken in de VS, Duitsland, China en Japan met financiële steun van Operationeel programma Ondernemen en Innovatie voor Concurrentievermogen, Marketingprogramma. Het doel van het project is om de uitbreiding van het bedrijf naar de grootste markten ter wereld te ondersteunen.

eu.png

GRUND - 3D badkamermat

Projectregistratienummer: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000074

Tijdstip van implementatie: 2016 tot 2018

Doel en doelstelling: Het doel van het project is te beginnen met de massaproductie van een nieuw ontwikkelde 3D monochrome badkamermat.

eu.png

Projectnaam: GRUND - Onderwijs in GRUND a.s.

Projectregistratienummer: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003939

Tijd van uitvoering: 2017 tot 2018

Doel en doelstelling: Het doel van het project is systematische training van de werknemers van het bedrijf.

eu-2.jpg